Michel 56 Plattenfehler V
RasterfeldBogenfeld
G 4 - 
Mi. 56 PF V Mi. 56 PF V Detail
O in REICHSPOST verstümmelt